« BACK TO ALL ARTISTS

EMILY GERNILD

 

Emily Gernild (f. 1985) beskæftiger sig i sine malerier med det ikke-agtede motiv; genstande og ejendele, som vi tager for givet og som vi omgiver og indretter os med i det daglige og i hjemmet. En stue med møbler, vinduer og gardiner. En vase med blomster. Kopper på bordet med kaffe og tallerkner med croissanter. En slags velkendte markører for “det gode liv”. Værkerne fremstår som visuelt appellerende parafraser over genren stilleben og det klassiske Vanitas-blomstermotiv, kendt helt tilbage fra 1600-tallets nederlandske kunstnere. En vigtig inspirationskilde for Gernild har været den kunstneriske pioner, Hilma af Klint (1862-1944), som allerede i 1906 før Mondrian, Kandinsky og Mondrian skabte abstrakte malerier i storformat. Efter eget ønske blev disse malerier dog først offentliggjort lang tid efter hendes død, et faktum der medførte behørig omskrivning af kunsthistorien.

Gernilds malerier er udført med høj grad af sensibilitet, og fladen er præget af formmæssige rytmebrud og kontrastfulde farvemøder. Ved hjælp af netop farve, lys og volumen betoner hun detaljer og enkeltdele. Ind imellem bevæger hun sig næsten så tæt på det abstrakte, at det oprindelige motiv helt opløses, og billedets formmæssige komponenter og deres gensidige dynamik tager over. 

Skønheden og det intime drama i forgængeligheden er en vedvarende drivkraft for hende. Ved brug af grove penselstrøg og oliefarver med høj lys - og farveintensitet tilføjer Emily Gernild en umiddelbarhed og pågåenhed til det oprindelige blomstermaleris fokus på perfektion og ynde.

 

EMILY GERNILD