« BACK TO ALL EXHIBITONS

THOMAS BANG

 

STATES OF DISCONTINUITY

 

 

OPENING           FRIDAY  28. OCTOBER  17.00 - 19.00

 

EXHIBITION        29. OCTOBER 2016 - 20. JANUARY 2017

 

VISIT                 TUESDAY - FRIDAY 12.00 - 18.00 

                        SATURDAY             11.00 - 16.00

 

 

EXHIBITION INFORMATION / PRESS

 

UGENS KUNSTNER - THOMAS BANG

http://kunsten.nu/journal/ugens-kunstner-thomas-bang/

 

 

STORE KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

THOMAS BANG